keresztelo szent janos pelenkatortawebshop blog

Ki volt Keresztelő Szent János?Olvasási idő: 5 perc

Keresztelő Szent János a kereszténység fontos alakja volt és pontosan hat hónappal korábban született, mint Jézus.

Keresztelő Szent Jánost a Biblia (anyai ágon) Jézus rokonaként emlegette. Apja Zakariás zsidó pap volt, anyja Erzsébet. Zakariást némasággal büntette Isten, mert mikor egy angyal közölte vele, hogy fia fog születni, ő nem hitte el, mert már nagyon öreg volt; egészen János születéséig néma maradt.

János Jézus korának jelentős személyisége, prédikátora. Tőle ered a keresztelés, megkeresztelés szokása, mivel először ő keresztelte meg a Jordán folyó vizében az embereket, köztük Jézust is. Keresztelő Szent János ekkor már felismerte Jézusban a megváltót.

Keresztelő Szent János hat hónappal előbb született Jézusnál, az Úr útját egyengette, előkészítette… Az esztendő kerekével is összhangban van a két ünnep: Jézus születése és Keresztelő Szent János születése között éppen fél év van. Jézus születésével kezdenek hosszabbodni a nappalok, míg Keresztelő Szent János születésével rövidülnek.

Keresztelő Szent János, a prédikátor

János a pusztában élt, mielőtt prédikálni kezdett. “Teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt” (Máté 3,4) és gyakran böjtölt. (Máté 9,14 ; Máté 11,18-19).
Prédikált a népnek Krisztus közelgő eljöveteléről és bűnbánatot hirdetett.

A Jordán folyó vizében keresztelte meg az embereket. Innen ered a keresztelés szentsége a keresztényeknél. Maga Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni, amit János, – aki ekkor felismerte Jézusban a Megváltót – először nem akart megtenni, mert úgy érezte, hogy méltatlan rá, de Jézus ezt mondta neki: „Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.” (Mt 3,15)

Heródes király bár tisztelte és félt tőle, mert szent embernek tartotta (Márk 6,20) mégis elfogatta Jánost, mert az elítélte amiatt, hogy a testvére feleségét, Heródiást vette el.
Heródiás manipulációi következtében a király lefejeztette Jánost (a Biblia szerint mikor Heródiás lánya, Salomé táncolt a király előtt, az megígérte, hogy teljesíti egy kívánságát, az anyja pedig utasította Salomét, hogy Keresztelő János fejét kérje egy tálcán.)

Betegséget is elneveztek róla: jánostáncnak, Szent János táncának is, egyéb népies néven pedig nyavalyatörésnek hívták a vitustáncot (kórea, latinul: chorea Sancti Viti), mivel ez a szervi idegbaj a nagy nyári napforduló ünnepen, Szent Iván-napkor járt pogány eredetű tűztánc alkalmával tömegesen szedte áldozatait.

A görög katolikus egyház augusztus 29-én, szigorú böjtöt tartva emlékezik meg Keresztelő Szent János fejevételéről.

Jézus megkeresztelésének története

Jézus Galileából Betániába (Károli: Béthabarába), a Jordán túlsó partjára ment. Keresztelő János ott prédikált, és megkeresztelte azokat, akik megtértek. Jézus azért jött Jánoshoz, hogy keresztelje meg Őt. János azonban vonakodott ezt megtenni, és azt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?”

János tudta, hogy Jézus a Krisztus. Az Üdvözítő nem ismer bűnt. Jézusnak tehát nem volt szüksége, hogy alávesse magát a megtérés keresztségének a bűnök bocsánatára! János tudta, hogy ő viszont bűnös ember. Tehát inkább neki lett volna szüksége arra, hogy Jézus megkeresztelje. De nem, Jézus azt válaszolja: „Engedj most, mert ez illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.” Jézus oly mélyen megalázta magát, hogy meg akart keresztelkedni, mintha bűnös ember volna.

Az Isten Fia azért akarta, hogy megkereszteljék, hogy így tartsa meg, „töltse be” a törvényt, az igazságot. Jézus ugyanis, mint minden zsidó férfi, „törvény alatt lett”, hogy a „törvény fia” (Bar-Mitsva) legyen. Ez „illett” hozzá, azaz számára mind kötelesség, mind szükség volt, hogy János megkeresztelje.
Azzal, hogy megkeresztelkedett, Krisztus a szent keresztséget szent sákramentummá tette, „mint a bűnök lemosásának jelét és pecsétjét”.

János elfogadta Jézus válaszát: „Akkor engedett neki.” Most János a szolga, és engedelmesen teszi, amit Mestere parancsol neki.

Jézus a megkeresztelkedés után „azonnal kijött a vízből”.

Jézusnak nem kellett a megkeresztelése után bűnt vallani, mint a többi megkereszteltnek, és kérdezni sem, hogy mit tegyen, ahogy azt a vámszedők és katonák tették. Neki nem kellett megtérnie! Ő tudta, mit tegyen, miért jött.
Jézus azzal, hogy megkeresztelkedett, megkezdte közbenjárói munkáját. Azzal, hogy az emberekhez hasonló lett, hogy magára vegye bűneiket, közbenjár övéiért az Atyjánál.

A bűnök lemosásának a szimbólumával, a keresztséggel kezdődik Jézus közbenjárói munkája. Megkeresztelkedésével vállalni akarta annak a látszatát, hogy ő is bűnös.
Ezzel megmutatta, hogy magára akarja venni övéinek minden bűnét. Ilyen mélyen megalázta magát értünk az Isten Fia! Ő, Jézus, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét (Jn 1,29).

Ha kíváncsi vagy még több kereszteléssel kapcsolatos történetre, keresd fel a kateteka.hu (forrás) oldalát, ahol nagyon olvasmányosan és jól érthetően vannak leírva különböző Bibliai történetek.

Megtekintés:(284)